social
Social
culture
Kultur & Samfund

Oprettet for

6 måneder siden

Postnr:

8000

Pris:

30 kr.

*incl. kaffe/the og brød

NYE SAMTALE-CAFEER I FUAM

Hør om efterårets fem samtale-cafeer, som du kan melde dig til.

På et informationsmøde d. 4.9 vil igangsætterne kort præsentere de enkelte cafeer, og der vil blive mulighed for at tilmelde sig, mødes med igangsætterne og de andre deltagere. Her aftales også, hvordan og hvornår man mødes.
Oversigt over efterårets 5 samtale-cafeer.

1. OM AT VÆRE FORÆLDRE TIL VOKSNE BØRN
Denne gruppe er et forum, hvor vi frit kan tale om, hvordan vi har det med
vores voksne børn med udgangspunkt i nogle temaer, som fremkom for nogle
år siden i forbindelse med FUAM’s indsamling af materiale om emnet. Det materiale,
vi vil bruge, bygger på ca. 60 breve, som blev indsamlet over flere år.
Gruppen består af 4-6 personer.
Igangsætter: Tove Holm, mail: toveholm43@gmail.com.

2. HVAD ER DET SÆRLIGE VED LIVET SOM 80+?
I 80+ gruppen vil vi tage emner op som: Hvilke aktiviteter oplever vi som nyttige
og udviklende for os! Det travle liv, det stille liv! Hvad vil vi gerne nå! Hvor er de
naturlige begrænsninger? Hvordan vil vi ønske overgangen til vores død ville
forløbe? Vi fastlægger selv dagsordenen og hvad vi vil drøfte med hinanden.
Vi mødes 3-4 gange.
Igangsætter: Traute Larsen, mail: traute@hansludvig.dk

3. HVORDAN SKAL DIN BOLIGSITUATION UDVIKLE SIG FREMOVER?
I denne samtalecafé vil vi undersøge egen boligsituation og valgmulighederne
på lang sigt. Møderne vil give mulighed for at få orden i sine tanker. Gruppen
mødes 3-4 gange og drøfter følgende spørgsmål: Din aktuelle boligsituation.
Stærke og svage sider? Hvordan og hvornår bliver flytteovervejelser aktuelle?
Hvad er en attraktiv bolig og hvordan finder man den?
Igangsætter: Knud Ramian, mail: knud@ramian.dk

4. HVAD STILLER DU OP MED DIT LIVS HISTORIER?
I denne gruppe taler vi om, hvordan vi griber vores livshistorie an. Ved at få
orden på vores historie, får vi et bedre overblik og bliver mere bevidste om den
røde tråd samt efterlader et bevis på, at vi har været her. Vi taler om, hvorfor,
hvordan og hvilken del af vores historie, vi vil arbejde med. Vi læser op fra vores
manuskript eller fortæller, hvor vi er i processen
Igangsætter: Anne Daae Stridsland mail: annedaae@gmail.com

5. HVORDAN VIL DU ARBEJDE MED DIT SENIORLIVS MULIGHEDER?
Har vi noget, som vi kan holde fast ved i seniorlivet eller skal vi skal sno os med
overlevelsesteknik? Det har du mulighed for at blive klogere på i denne samtalecafé.
Samtalecaféen tager udgangspunkt i to nye bøger. Sven Brinkmanns
bog ”Ståsteder – 10 gamle ideer til en ny verden” og Bøe & Henriksens bog:
”Overlevelsesteknik for unge gamle”.
Igangsætter: Poul Grosen Rasmussen, mail: pg.ra@hotmail.com

Her skal vi være

Klostergade 37,, 8000

Kommentarer

Tove Holm

5 måneder siden

FUAM – Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - holder Informationsmøde om efterårets samtalecafeer 4.9 kl. 14.30 - 16.30 i Klostercafeen, Klostergade 37,

Præsentation af de fem samtale-cafeer, der afholdes i efteråret 2019.

Igangsætterne vil præsentere de enkelte cafeer.

Der vil blive mulighed for at tilmelde sig, mødes med igangsætterne og de andre deltagere.

Her aftales også, hvordan og hvornår man mødes.

Det koster kr. 30 at deltage denne dag inkl. kaffe og kage.

Melder du dig til en af samtalecafeerne koster det kr. 50- til materialer mv. Der er teleslynge og højttaler i mødelokalet.

Nærmere oplysninger om foreningen kan findes på www.fuam.dk

Vil du gerne deltage i en cafe, men er forhindret d. 4.9, kan du tilmelde dig direkte til

FUAMs sekretær Tove Holm, tlf: 86179065 – email: toveholm43@gmail.com

Tove Holm

5 måneder siden

FUAM – Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - holder sit næste møde onsdag den 11. september 2019.

Emne: Hvad kan du få ud af velfærdsteknologierne?

Oplæg: sygeplejerske Maria Tønnersen

Den velfærdsteknologiske udvikling går stadigt stærkere? Hvilke oversete muligheder har du allerede, hvad skal du indstille dig på? Hvem taber og hvem vinder i denne udvikling?

Tilrettelægger: Christian Christensen

Mødet holdes i Klostercafeen, Klostergade 37, Århus C, fra kl. 14.30 til 16.30. Alle er velkomne. Det koster 30 kr. incl. kaffe/te og kage. Der er teleslynge og højttaler i mødelokalet.

Nærmere oplysninger om foreningen kan findes på www.fuam.dk

Jeg håber, Jyllandsposten vil omtale dette møde.

Du skal være logget ind for at kunne skrive kommentarer...